Skip to content
ssc.gov.vn
Thông báo - chỉ đạo điều hành
Đăng ký hồ sơ công ty đại chúng của CTCP Dịch vụ Biển Tân Cảng
16/12/2020

Ngày 15/12/2020, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) có Công văn số 7342/UBCK-GSĐC về việc đăng ký hồ sơ công ty đại chúng của CTCP Dịch vụ Biển Tân Cảng. Theo hồ sơ, thông tin về Công ty như sau:

Tên công ty: CTCP Dịch vụ Biển Tân Cảng

Địa chỉ: Lầu 2, 11 Nguyễn Công Trứ, Quận 1, Tp.Hồ Chí Minh

Công ty được Sở Kế hoạch và Đầu tư Tp. Hồ Chí Minh cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh công ty cổ phần số 0311638652 lần đầu ngày 17/3/2012, thay đổi lần thứ 6 ngày 27/4/2016.

UBCKNN

Các tin khác