Skip to content
ssc.gov.vn
Thông báo - chỉ đạo điều hành
Hủy đăng ký công ty đại chúng của Công ty cổ phần In Khoa học kỹ thuật
15/06/2021

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) thông báo về việc hủy đăng ký công ty đại chúng của Công ty cổ phần In Khoa học kỹ thuật. Thông tin về Công ty như sau:

- Tên công ty: Công ty cổ phần In Khoa học kỹ thuật

- Địa chỉ: Số 101A Nguyễn Khuyến, phường Văn Miếu, quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội.

- Điện thoại: 024 8237505

Công ty hoạt động theo Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp công ty cổ phần số 0103013792 do Sở Kế hoạch Đầu tư Thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 14/9/2006, đăng ký thay đổi lần 6 số 0100111754 ngày 23/4/2013 với vốn điều lệ 15,7 tỷ đồng.

UBCKNN

Các tin khác