Skip to content
ssc.gov.vn
Thông báo - chỉ đạo điều hành
Thông báo hủy đăng ký công ty đại chúng của CTCP Tổng công ty May Đồng Nai
25/01/2021

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) thông báo hủy đăng ký công ty đại chúng của CTCP Tổng công ty May Đồng Nai (Công ty). Thông tin về Công ty như sau:

Tên công ty: CTCP Tổng công ty May Đồng Nai.

Địa chỉ: Đường 2, khu Công nghiệp Biên Hòa, Biên Hòa, Đồng Nai

Điện thoại: 0251.3836151

Ngày hủy đăng ký công ty đại chúng: 25/12/2020.

UBCKNN

Các tin khác