Skip to content
ssc.gov.vn
Thông báo - chỉ đạo điều hành
Hủy đăng ký công ty đại chúng của CTCP Liên hiệp Xuất nhập khẩu và Đầu tư Hà Nội
14/04/2021

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) thông báo về việc hủy tư cách đại chúng của CTCP Liên hiệp Xuất nhập khẩu và Đầu tư Hà Nội kể từ ngày 01/01/2021 căn cứ theo quy định tại khoản 5 Điều 135 Luật chứng khoán 2019 và khoản 6 Điều 310 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020. Thông tin về Công ty như sau:

Tên công ty: CTCP Liên hiệp Xuất nhập khẩu và Đầu tư Hà Nội

Địa chỉ: 41 Ngô Quyền, Phường Hàng Bài, Quận Hoàn Kiếm, Tp. Hà Nội

Điện thoại: (+84) 432864159

Công ty hoạt động theo Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0100106842 đăng ký lần đầu ngày 29/12/2005, đăng ký thay đổi lần thứ 05 ngày 07/01/2020 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Tp. Hà Nội cấp.

UBCKNN

Các tin khác