Skip to content
ssc.gov.vn
Thông báo - chỉ đạo điều hành
Hủy đăng ký công ty đại chúng của CTCP Sách – Thiết bị trường học Hà Tĩnh
16/06/2021

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) thông báo về việc hủy tư cách đại chúng của CTCP Sách – Thiết bị trường học Hà Tĩnh kể từ ngày 20/5/2021 căn cứ theo quy định tại khoản 7 Điều 310 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020. Thông tin về Công ty như sau:

- Tên công ty: Công ty Cổ phần Sách – Thiết bị trường học Hà Tĩnh

- Địa chỉ: Số 58, đường Phan Đình Phùng, phường Nam Hà, TP. Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh.

- Điện thoại: (023) 9388 4488   

- Công ty hoạt động theo Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 3000106354 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Tĩnh cấp lần đầu ngày 12/11/2004, thay đổi lần thứ 9 ngày 17/12/2015.

UBCKNN

Các tin khác