Skip to content
ssc.gov.vn
Thông báo - chỉ đạo điều hành
Hủy đăng ký công ty đại chúng của Công ty cổ phần Bia rượu nước giải khát Viger
10/01/2022

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước thông báo về việc hủy đăng ký công ty đại chúng của Công ty cổ phần Bia rượu nước giải khát Viger. Thông tin về Công ty như sau:

- Tên công ty: Công ty cổ phần Bia rượu nước giải khát Viger

- Địa chỉ: Khu 7, Phường Thanh Miếu, Thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ.

- Điện thoại: 02103862721

Công ty hoạt động theo Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp công ty cổ phần số 2600103843 do Sở Kế hoạch Đầu tư tỉnh Phú Thọ cấp lần đầu ngày 29/12/2006, thay đổi lần thứ 6 ngày 24/03/2017 với vốn điều lệ 24,028 tỷ đồng.

UBCKN

Các tin khác