Skip to content
ssc.gov.vn
Thông báo - chỉ đạo điều hành
Hủy tư cách công ty đại chúng của Công ty cổ phần Mắt kính Sài Gòn
07/05/2021

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) thông báo về việc hủy tư cách công ty đại chúng của Công ty cổ phần Mắt kính Sài Gòn. Thông tin về Công ty như sau:

- Tên công ty: Công ty cổ phần Mắt kính Sài Gòn;

- Địa chỉ:  86-90 Cách Mạng Tháng Tám, Phường 6, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh.

- Điện thoại: 028.3930.5200

- Fax: 028.3930.509

- Công ty hoạt động theo Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0300520465 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh cấp đăng ký lần đầu ngày 03/04/2000, đăng ký thay đổi lần thứ 5 ngày 03/04/2017.

UBCKNN

Các tin khác