Skip to content
ssc.gov.vn
Thông báo - chỉ đạo điều hành
Hồ sơ đăng ký công ty đại chúng của Công ty cổ phần Nước sạch Thái Bình
13/10/2021

Ngày 11/10/2021, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước có Công văn số 6100/UBCK-GSĐC về việc đăng ký hồ sơ công ty đại chúng của Công ty cổ phần Nước sạch Thái Bình. Theo hồ sơ, thông tin về Công ty như sau:

Tên công ty: Công ty cổ phần Nước sạch Thái Bình

Địa chỉ: Số 2 Đường Trần Thủ Độ, Phường Tiền Phong, TP Thái Bình, Tỉnh Thái Bình

Điện thoại: 02273.831.632    Fax: 02273.642.015

Website: http://capnuocthaibinh.com/

Công ty được Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Thái Bình cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp công ty cổ phần số 1000214853 lần đầu ngày 26/1/2010, thay đổi lần 03 ngày 18/7/2018.

UBCKNN

Các tin khác