Skip to content
ssc.gov.vn
Thông báo - chỉ đạo điều hành
Hủy tư cách công ty đại chúng của CTCP Mỏ và Xuất nhập khẩu khoáng sản Miền Trung
08/10/2021

Căn cứ Quyết định số QDTH/10093382 ngày 08/9/2021 của Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội thông báo về việc thu hồi Giấy Chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, CTCP Mỏ và Xuất nhập khẩu khoáng sản Miền Trung đã bị thu hồi Giấy Chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

Theo quy định tại khoản 2 Điều 8 Thông tư số 118/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn một số nội dung về chào bán, phát hành chứng khoán, chào mua công khai, mua lại cổ phiếu, đăng ký công ty đại chúng và hủy tư cách công ty đại chúng, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước thông báo hủy tư cách công ty đại chúng của CTCP Mỏ và Xuất nhập khẩu khoáng sản Miền Trung kể từ ngày 08/9/2021. Theo hồ sơ, thông tin về Công ty như sau:

Tên công ty: Công ty CP Mỏ và Xuất nhập khẩu khoáng sản Miền Trung.

Địa chỉ: Xóm Lão, xã Vật Lại, huyện Ba Vì, thành phố Hà Nội.

Điện thoại: 0904244610.

Người đại diện theo pháp luật: Chu Danh Phương.

Giấy Chứng nhận ĐKDN số 2900819613 do Sở KHĐT TP.Hà Nội cấp ngày 07/9/2007.

UBCKNN

Các tin khác