Skip to content
ssc.gov.vn
Thông báo - chỉ đạo điều hành
Hủy đăng ký công ty đại chúng của Công ty cổ phần 28 Đà Nẵng
22/07/2021

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) thông báo về việc hủy đăng ký công ty đại chúng của Công ty cổ phần 28 Đà Nẵng. Thông tin về Công ty như sau:

- Tên công ty: Công ty cổ phần 28 Đà Nẵng

- Địa chỉ: Số 67 Duy Tân, Phường Hòa Thuận Tây, Quận Hải Châu, Tp. Đà Nẵng.

- Điện thoại: 0236.3618383

Công ty hoạt động theo Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp công ty cổ phần số 0400709400 do Sở Kế hoạch và Đầu tư TP Đà Nẵng cấp lần đầu ngày 02/01/2009, thay đổi lần thứ 6 ngày 09/01/2020 với vốn điều lệ 15,44 tỷ đồng.

UBCKNN

Các tin khác