Skip to content
ssc.gov.vn
Thông báo - chỉ đạo điều hành
Hủy tư cách công ty đại chúng của CTCP Điện Bắc Nà
15/07/2021

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) thông báo hủy tư cách đại chúng của CTCP Điện Bắc Nà kể từ ngày 28/05/2021. Thông tin về Công ty như sau:

Tên Công ty: CTCP Điện Bắc Nà

Địa chỉ: Thôn Nậm Thảng, Xã Bản Liền, Huyện Bắc Hà, Tỉnh Lào Cai

Điện thoại: 0203 780702

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp công ty cổ phần số 0101141313 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Lào Cai cấp đăng ký thay đổi lần thứ 11 ngày 28/11/2018.

UBCKNN

Các tin khác