Skip to content
ssc.gov.vn
Thông báo - chỉ đạo điều hành
Hủy tư cách đại chúng của CTCP Đường sắt Phú Khánh
13/07/2021

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) thông báo về việc hủy tư cách đại chúng của CTCP Đường sắt Phú Khánh (mã chứng khoán: PKR) kể từ ngày 26/05/2021. Thông tin về Công ty như sau:

Tên Công ty: CTCP Đường sắt Phú Khánh

Địa chỉ: Số 2 Yersin, Phường Xương Huân, Thành phố Nha Trang, Tỉnh Khánh Hòa

Điện thoại: 0583.822.607

Fax: 0583.0828.0648

Công ty hoạt động theo giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 4200285254 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Khánh Hòa cấp đăng ký lần đầu ngày 14/12/2010, đăng ký thay đổi lần thứ 3 ngày 14/08/2020.

UBCKNN

Các tin khác