Skip to content
Thông báo - chỉ đạo điều hành
Lấy ý kiến dự thảo Thông tư hướng dẫn công tác giám sát tuân thủ của UBCKNN đối với hoạt động trong lĩnh vực CK của Sở GDCK VN và các công ty con; TCT Lưu ký và bù trừ CK VN
26/10/2021

Thực hiện chương trình xây dựng văn bản quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 (Luật Chứng khoán 2019) theo Quyết định số 24/QĐ-TTg ngày 06/01/2020 của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Tài chính đã soạn thảo Thông tư hướng dẫn công tác giám sát tuân thủ của UBCKNN đối với hoạt động trong lĩnh vực chứng khoán của Sở giao dịch Chứng khoán Việt Nam và các công ty con; Tổng công ty Lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam..

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Bộ Tài chính lấy ý kiến của các đơn vị, tổ chức, cá nhân đối với dự thảo Thông tư hướng dẫn công tác giám sát tuân thủ của UBCKNN đối với hoạt động trong lĩnh vực chứng khoán của Sở giao dịch Chứng khoán Việt Nam và các công ty con; Tổng công ty Lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam.

Mọi ý kiến tham gia của các đơn vị, tổ chức, cá nhân đề nghị gửi về Ủy ban Chứng khoán Nhà nước; Địa chỉ: 234 Lương Thế Vinh, Phường Trung Văn, Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội; Email: nguyettm@ssc.gov.vn; Điện thoại: 024.39340750 – số máy lẻ 413”.

- Tệp đính kèm: dự thảo Thông tư, dự thảo Phụ lục Thông tư

- Thời gian đăng tải: 60 ngày

UBCKNN

Các tin khác