Skip to content
Thông báo - chỉ đạo điều hành
UBCKNN chấp thuận tăng kiểm toán viên trong danh sách kiểm toán viên được chấp thuận năm 2021 của TNHH Kiểm toán An Việt
09/09/2021

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) chấp thuận cho Công ty TNHH kiểm toán An Việt (An Việt) được bổ sung 02 kiểm toán viên (KTV) là KTV Lưu Thị Hồng (giấy chứng nhận đăng ký hành nghề kiểm toán số 4837-2019-055-1, cấp ngày 15/07/2019) và KTV Đặng Văn Hùng (giấy chứng nhận đăng ký hành nghề kiểm toán số 4913-2019-055-1, cấp ngày 15/07/2019) vào danh sách kiểm toán viên được thực hiện kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng thuộc lĩnh vực chứng khoán năm 2021 tại AnViệt kể từ ngày 08/09/2021

UBCKNN

Các tin khác