Skip to content
ssc.gov.vn
Thông báo - chỉ đạo điều hành
Hủy đăng ký công ty đại chúng của Tổng công ty Rau quả nông sản – CTCP
31/12/2021

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) thông báo về việc hủy tư cách đại chúng của Tổng công ty Rau quả nông sản – CTCP ngày 18/11/2021 căn cứ theo quy định tại khoản 5, Điều 135 Luật chứng Chứng khoán số 54/2019/QH14 và Khoản 6 Điều 310 Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020.

Tên công ty: Tổng công ty Rau quả nông sản – CTCP

Địa chỉ: Tầng 12 – Tòa nhà VINAFOR- 127 Lò Đúc – P Đống Mác- Quận Hai Bà Trưng – Hà Nội

Điện thoại: 038523063

Công ty hoạt động theo Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 01013855740 đăng ký lần đầu ngày 30/06/2010, thay đổi lần thứ 05 ngày 26/05/2020.

UBCKNN

Các tin khác