Skip to content
ssc.gov.vn
Thông báo - chỉ đạo điều hành
Thông báo giảm kiểm toán viên trong danh sách kiểm toán được chấp thuận tại Công ty TNHH Kiểm toán Sao Việt
30/12/2021

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) nhận được Thông báo giảm kiểm toán viên hành nghề của Công ty TNHH Kiểm toán Sao Việt (Công ty/Sao Việt). Theo đó, Công ty thông báo giảm Kiểm toán viên Đinh Thị Hồng Quế (Giấy chứng nhận đăng ký hành nghề kiểm toán số 2114-2018-107-1) tại Công ty khỏi danh sách kiểm toán viên chấp thuận kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng thuộc lĩnh vực chứng khoán năm 2021 và 2022 kể từ ngày 30/11/2021.

UBCKNN

Các tin khác