Skip to content
ssc.gov.vn
Thông báo - chỉ đạo điều hành
Hủy đăng ký công ty đại chúng của Công ty Cổ phần Kinh doanh Vật tư và Xây dựng
29/12/2021

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước thông báo hủy đăng ký công ty đại chúng của Công ty Cổ phần Kinh doanh Vật tư và Xây dựng kể từ ngày 30/11/2021. Thông tin về Công ty như sau:

Tên công ty: Công ty Cổ phần Kinh doanh Vật tư và Xây dựng

Địa chỉ: Số 145 Đốc Ngữ, phường Liễu Giai, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội

Điện thoại:  0243.832.6179

Công ty hoạt động theo Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh công ty cổ phần số 0100104919 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 15/01/2004, cấp thay đổi lần thứ 8 ngày 19/10/2020./.

UBCKNN

Các tin khác