Skip to content
ssc.gov.vn
Thông báo - chỉ đạo điều hành
Thủ tướng Chính phủ ký ban hành Nghị đinh số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán
05/01/2021

  Ngày 31/12/2020, Thủ tướng Chính phủ ký ban hành Nghị đinh số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán.

  Nghị đinh có hiệu lực kể từ ngày 1/1/2021.

UBCKNN

Các tin khác