Skip to content
ssc.gov.vn
Thông báo - chỉ đạo điều hành
Hủy đăng ký công ty đại chúng của Công ty cổ phần Đường sắt Nghĩa Bình
18/06/2021

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước thông báo về việc hủy đăng ký công ty đại chúng của Công ty cổ phần Đường sắt Nghĩa Bình. Thông tin về Công ty như sau:

- Tên công ty: Công ty cổ phần Đường sắt Nghĩa Bình

- Địa chỉ: Số 02 đường Phó Đức Chính, phường Lê Hồng Phong, Thành phố Quy Nhơn, Tỉnh Bình Định.

- Điện thoại: 0256.3822077

Công ty hoạt động theo Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp công ty cổ phần số 4100259405 do Sở Kế hoạch – Đầu tư tỉnh Bình Định cấp lần đầu ngày 01/01/2011, thay đổi lần thứ 4 ngày 25/10/2017 với vốn điều lệ 18,06 tỷ đồng.

UBCKNN

Các tin khác