Skip to content
ssc.gov.vn
Thông báo - chỉ đạo điều hành
Hủy đăng ký công ty đại chúng của Tổng Công ty Xây dựng Bạch Đằng – CTCP
19/11/2020

Ngày 18/11/2020, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) thông báo hủy đăng ký công ty đại chúng của Tổng Công ty Xây dựng Bạch Đằng – CTCP. Theo hồ sơ, thông tin về Tổng Công ty như sau:

Tên công ty: Tổng Công ty Xây dựng Bạch Đằng – CTCP

Địa chỉ: Số 268 Trần Nguyên Hãn, Lê Chân, Hải Phòng

Điện thoại: 0255.3856251.

UBCKNN

Các tin khác