Skip to content
ssc.gov.vn
Thông báo - chỉ đạo điều hành
Hồ sơ đăng ký công ty đại chúng của Công ty cổ phần Thương mại và Sản xuất lập Phương Thành
04/01/2021

Ngày 31/12/2020, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) có Công văn số 7715 /UBCK-GSĐC về việc đăng ký công ty đại chúng của Công ty cổ phần Thương mại và Sản xuất lập Phương Thành. Theo hồ sơ, thông tin về Công ty như sau:

Tên công ty: Công ty cổ phần Thương mại và Sản xuất Lập Phương Thành

Địa chỉ: Số 882, đại lộ Lê Thanh Nghị, phường Hải Tân, Thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương

Điện thoại: 0220 3863658 Fax: 0220 3863659

Website: lapphuongthanh.vn

Công ty cổ phần Thương mại và Sản xuất Lập Phương Thành tiền thân là Công ty TNHH thương mại – sản xuất Lập Phương Thành được thành lập năm 2002 theo Giấy phép kinh doanh số 0402000094. Năm 2008, Công ty hoạt động dưới hình thức công ty cổ phần theo Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0403000811 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Hải Dương cấp đăng ký lần đầu và cấp đăng ký thay đổi lần thứ 15 theo Giấy đăng ký kinh doanh số 0800258431 ngày 24/12/2019.

UBCKNN

Các tin khác