Skip to content
ssc.gov.vn
Thông báo - chỉ đạo điều hành
Đăng ký công ty đại chúng của Công ty cổ phần Gang thép Hà Nội
17/12/2020

Ngày 16/12/2020, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đã có Công văn số 7369/UBCK-GSĐC về việc đăng ký công ty đại chúng của Công ty cổ phần Gang thép Hà Nội. Thông tin về Công ty như sau:

Tên công ty: Công ty cổ phần Gang thép Hà Nội

Địa chỉ trụ sở chính: 68 Lưu Hữu Phước, Phường Cầu Diễn, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội.

Điện thoại: 024.6686 1968 Fax: Email:

Websites: http://gangthephanoi.com

CTCP Gang thép Hà Nội được thành lập và hoạt động theo Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0106358846 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 08/11/2013, đăng ký thay đổi lần thứ 9 ngày 20/11/2019.

UBCKNN

Các tin khác