Skip to content
ssc.gov.vn
Thông báo - chỉ đạo điều hành
Đăng ký hồ sơ công ty đại chúng của CTCP Tập đoàn Đua Fat
17/12/2020

Ngày 17/12/2020, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) đã có Công văn số 7392/UBCK-GSĐC về việc đăng ký hồ sơ công ty đại chúng của CTCP Tập đoàn Đua Fat. Thông tin về Công ty như sau:

Tên công ty: CTCP Tập đoàn Đua Fat

Địa chỉ: Số 15, Liền kề 10, Khu đô thị Xa La, Phường Phúc La, Quận Hà Đông, Tp. Hà Nội

Điện thoại: 02435.642.741

Websites: www.duafat.com.vn

Công ty cổ phần Tập đoàn Đua Fat là công ty cổ phần hoạt động theo Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0104008162 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Tp. Hà Nội cấp đăng ký lần đầu ngày 29/6/2009, đăng ký thay đổi lần thứ 11 ngày 13/5/2020.

UBCKNN

Các tin khác