Skip to content
ssc.gov.vn
Thông báo - chỉ đạo điều hành
Thông báo hủy đăng ký công ty đại chúng của Công ty cổ phần Nước khoáng và Du lịch Sơn Kim
31/12/2020

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) thông báo hủy đăng ký công ty đại chúng của Công ty cổ phần Nước khoáng và Du lịch Sơn Kim kể từ ngày 04/9/2020. Thông tin về Công ty như sau:

Tên công ty: Công ty cổ phần Nước khoáng và Du lịch Sơn Kim

Địa chỉ: Đội 9, Xã Sơn Kim 1, Huyện Hương Sơn, Tỉnh Hà Tĩnh.

Website: http://nuockhoangsonkim.com/

Công ty hoạt động theo Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 3000304645 đăng ký lần đầu ngày 10/12/2002, đăng ký thay đổi lần 6 ngày 16/04/2018 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Hà Tĩnh cấp.

UBCKNN

Các tin khác