Skip to content
ssc.gov.vn
Thông báo - chỉ đạo điều hành
Đăng ký công ty đại chúng của CTCP Bất động sản Khải Hoàn Land
31/12/2020

Ngày 30/12/2020, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) có Công văn số 7658/UBCK-GSĐC về việc đăng ký công ty đại chúng của CTCP Bất động sản Khải Hoàn Land (Công ty). Theo hồ sơ, thông tin về Công ty như sau:

Tên công ty: CTCP Bất động sản Khải Hoàn Land;

Địa chỉ trụ sở chính: R4-93 đường Hưng Gia số 4, khu đô thị Phú Mỹ Hưng, Phường Tân Phong, Quận 7, Tp. Hồ Chí Minh. Điện thoại 028.54110088

Công ty hoạt động theo Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp công ty cổ phần đăng ký thay đổi lần thứ 19 ngày 14/8/2020, mã số doanh nghiệp 0309139261 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Tp. Hồ Chí Minh cấp, vốn điều lệ 1.600 tỷ đồng.

UBCKNN

Các tin khác