Skip to content
ssc.gov.vn
Thông báo - chỉ đạo điều hành
Hồ sơ đăng ký công ty đại chúng của CTCP Cao su Đồng Phú – Đắk Nông
25/12/2020

Ngày 24/12/2020, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) có công văn số 7528/UBCK-GSĐC về việc đăng ký công ty đại chúng của CTCP Cao su Đồng Phú – Đắk Nông. Theo hồ sơ, thông tin về Công ty như sau:

Tên Công ty: CTCP Cao su Đồng Phú – Đắk Nông

Trụ sở chính: Cụm 3 tầng, xã EAPô, huyện Cư Jút, tỉnh Đắk Nông

Điện thoại: 038 2222955

Công ty cổ phần Cao su Đồng Phú – Đắk Nông được thành lập và hoạt động từ năm 2008 theo giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 6400052980 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Đắk Nông cấp đăng ký lần đầu ngày 24/07/2008 đăng ký thay đổi lần thứ 2 ngày 01/11/2017.

UBCKNN

Các tin khác