Skip to content
ssc.gov.vn
Thông báo - chỉ đạo điều hành
Đăng ký công ty đại chúng của Công ty cổ phần Tư vấn Xây dựng Petrolimex
15/12/2020

Ngày 14/12/2020, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) có công văn số 7311/UBCK-GSĐC về việc đăng ký hồ sơ công ty đại chúng của Công ty cổ phần Tư vấn Xây dựng Petrolimex. Theo hồ sơ, thông tin về Công ty như sau:

- Tên Công ty: Công ty cổ phần Tư vấn Xây dựng Petrolimex

- Địa chỉ: 149 Trường Chinh, Phương Liệt, Thanh Xuân, Hà Nội.

- Điện thoại: 024.38694252

- Fax: 024.38694737

Công ty hoạt động theo Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp công ty cổ phần số 0101466968 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội cấp đăng ký lần đầu ngày 12/3/2004, thay đổi lần thứ 8 ngày 13/8/2019 với vốn điều lệ 12,15 tỷ đồng.

UBCKNN

Các tin khác