Skip to content
ssc.gov.vn
Thông báo - chỉ đạo điều hành
Hủy tư cách công ty đại chúng của CTCP Khoáng sản Nghệ An
25/01/2021

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) thông báo về việc hủy tư cách công ty đại chúng của CTCP Khoáng sản Nghệ An. Thông tin về Công ty như sau:

Tên công ty: CTCP Khoáng sản Nghệ An

Địa chỉ: Khu C, Khu công nghiệp Nam Cấm, xã Nghi Xá, huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An

Điện thoại: 0238.3563130

Fax: 0238.3845808

Công ty hoạt động theo Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 2900324579 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Nghệ An cấp lần đầu ngày 25/04/2005 và đăng ký thay đổi lần thứ 13 ngày 28/02/2020.

UBCKNN

Các tin khác