Skip to content
ssc.gov.vn
Thông báo - chỉ đạo điều hành
Chấp thuận hồ sơ đăng ký công ty đại chúng của Tổng Công ty Hàng hải Việt Nam – Công ty Cổ phần
01/12/2020

Ngày 01/12/2020, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) đã có Công văn số 7085/UBCK-GSĐC về việc đăng ký công ty đại chúng của Tổng Công ty Hàng hải Việt Nam – Công ty Cổ phần. Theo hồ sơ, thông tin về Công ty như sau:

Tên công ty: Tổng Công ty Hàng hải Việt Nam – Công ty Cổ phần

Địa chỉ: Số 01 Đào Duy Anh, phường Phương Mai, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội.

Điện thoại: 0243.5770825-29    Fax: 0243.5770850

Website: www.vimc.com

Công ty hoạt động theo Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp công ty cổ phần số 0100104595 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp đăng ký lần đầu ngày 07/7/2010, đăng ký thay đổi lần thứ 7 ngày 18/8/2020 với vốn điều lệ là 12.005.880.000.000 đồng.

UBCKNN

Các tin khác