Skip to content
ssc.gov.vn
Thông báo - chỉ đạo điều hành
Đăng ký công ty đại chúng của Công ty cổ phần Than Cao Sơn - TKV
26/11/2020

Ngày 25/11/2020, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) có Công văn số 6991/UBCK-GSĐC về việc đăng ký công ty đại chúng của Công ty cổ phần Than Cao Sơn - TKV. Thông tin về Công ty như sau:

- Tên công ty: CTCP Than Cao Sơn - TKV

- Địa chỉ: Tổ 1, Khu Cao Sơn 2, Phường Cẩm Sơn, Thành phố Cẩm Phả, Tỉnh Quảng Ninh.

CTCP Than Cao Sơn - TKV được thành lập và hoạt động theo Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 5702053837 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Quảng Ninh cấp lần đầu ngày 05/08/2020. Công ty được hợp nhất theo Giấy chứng nhận đăng ký chào bán cổ phiếu số 137/GCN-UBCK ngày 10/07/2020 của UBCKNN để thực hiện hợp nhất CTCP Than Cao Sơn –Vinacomin và CTCP Than Tây Nam Đá Mài – Vinacomin.

UBCKNN

Các tin khác