Skip to content
ssc.gov.vn
Thông báo - chỉ đạo điều hành
Chấp thuân giảm kiểm toán viên trong danh sách kiểm toán viên được chấp thuận năm 2022 tại Công ty TNHH Kiểm toán Sao Việt
13/05/2022

  Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) nhận được Thông báo ngày 4/5/2022 của Công ty TNHH Kiểm toán Sao Việt (Công ty/Sao Việt) về việc giảm danh sách kiểm toán viên hành nghề. Theo đó, Công ty thông báo giảm Kiểm toán viên Trần Quốc Cường (Giấy chứng nhận đăng ký hành nghề kiểm toán số 4673-2019-107-1) tại Công ty khỏi danh sách kiểm toán viên chấp thuận kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng thuộc lĩnh vực chứng khoán năm 2022 kể từ ngày 01/5/2022.

UBCKNN

Các tin khác