Skip to content
ssc.gov.vn
Thông báo - chỉ đạo điều hành
Thông báo hủy đăng ký công ty đại chúng của CTCP Hoàng Hạc
11/05/2022

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) thông báo hủy đăng ký công ty đại chúng của CTCP Hoàng Hạc (Công ty) kể từ ngày 25/2/2022. Thông tin về Công ty như sau:

- Tên công ty: CTCP Hoàng Hạc

- Lô IV, 19-20 Tây Thạnh, Khu công nghiệp Tân Bình, Quận Tân Phú, Thành phố Hồ Chí Minh.

- Điện thoại: 028.38155056    Fax: 028.38159252

UBCKNN

Các tin khác