Skip to content
ssc.gov.vn
Thông báo - chỉ đạo điều hành
Đăng ký công ty đại chúng của Công ty cổ phần Minh Hưng Quảng Trị
27/07/2021

Ngày 27/7/2021, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đã có Công văn số 3922/UBCK-GSĐC về việc đăng ký hồ sơ công ty đại chúng của Công ty cổ phần Minh Hưng Quảng Trị. Theo hồ sơ, thông tin về Công ty như sau:

Tên công ty: Công ty cổ phần Minh Hưng Quảng Trị

Địa chỉ: Km8, Quốc lộ 9, phường 4, thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị.

Điện thoại: 0233.3582460

Fax: 0233.3584809

Website: www.minhhungqt.vn

Công ty hoạt động theo Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp công ty cổ phần số 3200040982 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Quảng Trị cấp đăng ký lần đầu ngày 11/9/2006, thay đổi lần thứ 6 ngày 31/3/2021 với vốn điều lệ là 160.000.000.000 đồng.

UBCKNN

Các tin khác