Skip to content
ssc.gov.vn
Thông báo - chỉ đạo điều hành
Hủy tư cách công ty đại chúng của Công ty cổ phần Quản lý và Sửa chữa đường bộ Vĩnh Phúc (OTC)
22/09/2021

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) thông báo về việc hủy tư cách công ty đại chúng của Công ty cổ phần Quản lý và Sửa chữa đường bộ Vĩnh Phúc kể từ ngày 16/8/2021 (theo Quyết định số 5473/UBCK-GSĐC ngày 22/9/2021). Thông tin về Công ty như sau:

- Tên công ty: Công ty cổ phần Quản lý và Sửa chữa đường bộ Vĩnh Phúc;

- Địa chỉ: Số nhà 20, đường Kim Ngọc, phường Ngô Quyền, Thành phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc, Việt Nam.

- Điện thoại: 02113861215

- Công ty hoạt động theo Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 2500171399 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Vĩnh Phúc cấp ngày 07/7/2011, thay đổi lần thứ 5 ngày 06/3/2018.

UBCKNN

Các tin khác