Skip to content
Thông báo - chỉ đạo điều hành
Hủy đăng ký công ty đại chúng của CTCP Chè Bàu Cạn
24/03/2021

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) thông báo hủy tư cách đại chúng của CTCP Chè Bàu Cạn kể từngày 02/03/2020 căn cứ theo quy định tại khoản 7 Điều 310 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020. Thôngtin về Công ty như sau:

Tên Công ty: CTCP Chè Bàu Cạn

Địa chỉ: Quốc lộ 19, xã Bàu Cạn, huyện Chư Prông, tỉnh Gia Lai, Việt Nam

Điện thoại: 02693843807

Công ty hoạt động theo giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 5900190465 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Gia Lai cấp lần đầu ngày 28/8/1996, thay đổi lần thứ 3 ngày 17/04/2019.

UBCKNN

Các tin khác