Skip to content
ssc.gov.vn
Thông báo - chỉ đạo điều hành
Hủy tư cách công ty đại chúng của CTCP Xây dựng và Đầu tư 122 Vĩnh Thịnh
22/06/2022

Căn cứ Quyết định số QDTH/10110465 ngày 09/06/2022 của Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội về việc thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, theo đó, CTCP Xây dựng và Đầu tư 122 Vĩnh Thịnh đã bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp kể từ ngày 09/06/2022.

Theo quy định tại khoản 2 Điều 8 Thông tư số 118/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn một số nội dung về chào bán, phát hành chứng khoán, chào mua công khai, mua lại cổ phiếu, đăng ký công ty đại chúng và hủy tư cách công ty đại chúng, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước thông báo hủy tư cách công ty đại chúng của CTCP Xây dựng và Đầu tư 122 Vĩnh Thịnh kể từ ngày 09/06/2022. Theo hồ sơ, thông tin về Công ty như sau:

- Tên công ty: CTCP Xây dựng và Đầu tư 122 Vĩnh Thịnh

- Địa chỉ: Số 11/670 Hà Huy Tập, thị trấn Yên Viên, huyện Gia Lâm, thành phố Hà Nội.

- Điện thoại: 0243.8271612    Fax: 0243 8781334

- Người đại diện theo pháp luật: ông Phạm Văn Huân

- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0100104676 đăng ký lần đầu ngày 10/12/2007, thay đổi lần thứ 8 ngày 26/11/2018.

UBCKNN

Các tin khác