Skip to content
ssc.gov.vn
Thông báo - chỉ đạo điều hành
Đăng ký công ty đại chúng của Công ty cổ phần B.C.H
04/02/2021

Ngày 04/02/2021, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) có công văn số 393/UBCK-GSĐC về việc đăng ký công ty đại chúng của Công ty cổ phần B.C.H. Thông tin về Công ty như sau:

Tên Công ty: Công ty cổ phần B.C.H

Địa chỉ: Km 77+500, Xã Kim Liên, Huyện Kim Thành, Tỉnh Hải Dương

Công ty cổ phần B.C.H được thành lập và hoạt động theo Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0800286887 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Hải Dương cấp lần đầu ngày 10/03/2004 với vốn điều lệ 08 tỷ đồng, cấp thay đổi lần thứ 07 ngày 05/03/2020.

UBCKNN

Các tin khác