Skip to content
ssc.gov.vn
Thông báo - chỉ đạo điều hành
Hủy tư cách công ty đại chúng của CTCP Cavico Khai thác mỏ và Xây dựng
22/10/2021

  

Căn cứ Quyết định số QDTH/78850 ngày 16/12/2019 của Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội thông báo về việc thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, CTCP Cavico Khai thác mỏ và Xây dựng đã bị thu hồi Giấy Chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

Theo quy định tại khoản 2 Điều 8 Thông tư số 118/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn một số nội dung về chào bán, phát hành chứng khoán, chào mua công khai, mua lại cổ phiếu, đăng ký công ty đại chúng và hủy tư cách công ty đại chúng, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước thông báo hủy tư cách công ty đại chúng của CTCP Cavico Khai thác mỏ và Xây dựng kể từ ngày 16/12/2019. Theo hồ sơ, thông tin về công ty như sau:

- Tên công ty: CTCP Cavico Khai thác mỏ và Xây dựng

- Địa chỉ: Tầng 8, tòa nhà Sông Đà, đường Phạm Hùng, xã Mỹ Đình, huyện Từ Liêm, Tp. Hà Nội

- Điện thoại: 024.3785.4186

- Giấy chứng nhận ĐKDN số 0101986607 do Sở KHĐT Tp. Hà Nội cấp ngày 13/6/2006.

UBCKNN

Các tin khác