Skip to content
Thông báo - chỉ đạo điều hành
Hủy đăng ký công ty đại chúng của CTCP Điện lực Dầu khí Bắc Kạn
10/03/2021

Ủy ban Chứng khoán thông báo về việc hủy đăng ký đại chúng của CTCP Điện lực Dầu khí Bắc Kạn the thông báo số 1873/20 ngày 23/12/2020 về việc doanh nghiệp giải thể, chấm dứt tồn tại của Sở kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bắc Kạn. Thông tin về Công ty như sau:

Tên Công ty: CTCP Điện lực Dầu khí Bắc Kạn

Địa chỉ: Thôn Bản Chiêng, xã Đôn Phong, huyện Bạch Thông, tỉnh Bắc Kạn

Điện thoại: 02813861686

Công ty hoạt động theo Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 4700191357 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Tỉnh Bắc Kạn cấp ngày 16/12/2009

UBCKNN

Các tin khác