Skip to content
ssc.gov.vn
Thông báo - chỉ đạo điều hành
Hủy đăng ký công ty đại chúng của Công ty cổ phần Đường sắt Quảng Nam – Đà Nẵng
18/06/2021

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước thông báo về việc hủy đăng ký công ty đại chúng của Công ty cổ phần Đường sắt Quảng Nam – Đà Nẵng. Thông tin về Công ty như sau:

- Tên công ty: Công ty cổ phần Đường sắt Quảng Nam – Đà Nẵng

- Địa chỉ: Số 196 Hải Phòng – Phường Tân Chính – Quận Thanh Khê – Thành phố Đà Nẵng.

- Điện thoại: 0236.3821785

Công ty hoạt động theo Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp công ty cổ phần số 0400259705 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Đà Nẵng cấp lần đầu ngày 03/12/2010, thay đổi lần thứ 6 ngày 02/7/2020 với vốn điều lệ 15,77 tỷ đồng.

UBCKNN

Các tin khác