Skip to content
ssc.gov.vn
Thông báo - chỉ đạo điều hành
UBCKNN chấp thuận tăng kiểm toán viên trong danh sách kiểm toán viên được chấp thuận năm 2021 của Công ty TNHH Kiểm toán Quốc tế
23/07/2021

  Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) chấp thuận cho Công ty TNHH Kiểm toán Quốc tế được bổ sung 02 kiểm toán viên (KTV) là KTV Đinh Thị Thanh Nga (Giấy chứng nhận đăng ký hành nghề kiểm toán số 4936-2019-072-1) và KTV Nguyễn Đức Trọng (Giấy chứng nhận đăng ký hành nghề kiểm toán số 4860-2019-072-1) vào danh sách kiểm toán viên được chấp thuận kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng thuộc lĩnh vực chứng khoán năm 2021 tại Công ty TNHH Kiểm toán Quốc tế kể từ ngày 22/07/2021.

UBCKNN

Các tin khác