Skip to content
ssc.gov.vn
Thông báo - chỉ đạo điều hành
Thủ tướng Chính phủ ký ban hành Nghị định số 156/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán
05/01/2021

    Ngày 31/12/2020, Thủ tướng Chính ký ban hành Nghị định số 156/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán.

  Nghị đinh có hiệu lực kể từ ngày 1/1/2021.

UBCKNN

Tệp nội dung đính kèm
Các tin khác