Skip to content
ssc.gov.vn
Thông báo - chỉ đạo điều hành
Thông báo hủy đăng ký công ty đại chúng của Công ty Cổ phần Công trình Đô thị Trà Vinh
06/07/2021

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) thông báo hủy đăng ký công ty đại chúng của Công ty Cổ phần Công trình Đô thị Trà Vinh kể từ ngày 27/5/2021. Thông tin về Công ty như sau:

Tên công ty: Công ty Cổ phần Công trình Đô thị Trà Vinh

Địa chỉ: Số 337 Phạm Ngũ Lão, phường 2, thành phố Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh

Điện thoại:  0294.385.2391

Công ty hoạt động theo Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 2100234397 ngày 29/12/2010, đăng ký thay đổi gần nhất lần 4 ngày 04/3/2021./.

UBCKNN

Các tin khác