Skip to content
ssc.gov.vn
Thông báo - chỉ đạo điều hành
Thông báo hủy đăng ký công ty đại chúng của Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị An Giang
06/07/2021

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) thông báo hủy đăng ký công ty đại chúng của Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị An Giang kể từ ngày 03/6/2021. Thông tin về Công ty như sau:

Tên công ty: Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị An Giang

Địa chỉ: Số 128 đường Nguyễn Trường Tộ, phường Bình Khánh, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang

Điện thoại:  0296.384.4848

Công ty chính thức hoạt động dưới hình thức công ty cổ phần theo Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 1601604590 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh An Giang cấp đăng ký lần đầu ngày 24/11/2011, thay đổi lần thứ 5 ngày 04/10/2018./.

UBCKNN

Các tin khác