Skip to content
ssc.gov.vn
Thông báo - chỉ đạo điều hành
Hủy đăng ký công ty đại chúng của CTCP Đầu tư Xây dựng số 10 IDICO
29/12/2021

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) thông báo về việc hủy tư cách đại chúng của CTCP Đầu tư Xây dựng số 10 IDICO căn cứ theo quy định tại khoản 4, Điều 135 Luật Chứng khoán số 54/2019/QH145 và Khoản 5 Điều 310 Nghị định 155/2020/NĐ-CP từ ngày 26/11/2021.

- Tên công ty: CTCP Đầu tư Xây dựng số 10 IDICO

- Địa chỉ: 43A đường 3/2 Phường Xuân Khánh, Quận Ninh Kiều, Tp. Cần Thơ.

- Điện thoại: 02023830191

- Công ty hoạt động theo Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 1800155910 đăng ký lần đầu ngày 15/01/2007, thay đổi lần thứ 11 ngày 24/12/2018.

UBCKNN

Các tin khác