Skip to content
ssc.gov.vn
Thông báo - chỉ đạo điều hành
Đăng ký công ty đại chúng của CTCP PETRO TIMES
29/12/2021

Ngày 29/12/2021, Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) có công văn số 9014/UBCK-GSĐC về việc đăng ký công ty đại chúng của Công ty cổ phần PETRO TIMES. Thông tin về Công ty như sau:

Tên Công ty: CTCP PETRO TIMES

Địa chỉ: Số 54 Phố Tiền Phong, Phường Đằng Hải, Quận Hải An, Thành phố Hải Phòng

Công ty cổ phần PETRO TIMES được thành lập và hoạt động theo giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0201651354 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hải Phòng cấp lần đầu ngày 13/10/2015, cấp thay đổi lần thứ 05 ngày 16/07/2021. Vốn điều lệ hiện tại là 80 tỷ đồng.

UBCKNN

Các tin khác