Skip to content
ssc.gov.vn
Thông báo - chỉ đạo điều hành
Hủy đăng ký công ty đại chúng của CTCP Bảo hiểm Hùng Vương
04/05/2021

Ngày 29/04/2021, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) thông báo hủy đăng ký công ty đại chúng của Công ty cổ phần bảo hiểm Hùng Vương. Theo hồ sơ, thông tin về Công ty như sau:

Tên Công ty: Công ty cổ phần Bảo hiểm Hùng Vương

Địa chỉ: Số 126 Nguyễn Công Trứ, phường Nguyễn Thái Bình, Quận , Thành phố Hồ Chí Minh

Điện thoại: 0283. 915 1832 Fax: 0283.091501831

UBCKNN

Các tin khác