Skip to content
ssc.gov.vn
Thông báo - chỉ đạo điều hành
Thông báo hủy đăng ký công ty đại chúng của CTCP Thực phẩm và Dịch vụ Tổng hợp
31/05/2021

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) thông báo hủy đăng ký công ty đại chúng của CTCP Thực phẩm và Dịch vụ Tổng hợp kể từ ngày 01/01/2021. Thông tin về Công ty như sau:

Tên Công ty: CTCP Thực phẩm và Dịch vụ Tổng hợp

Địa chỉ: 131 Bùi Viện, Phường Phạm Ngũ Lão, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh

Điện thoại: 028. 3824. 9706 Fax: 028.3824.9736

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp công ty cổ phần số 0305073965 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Tp. Hồ Chí Minh cấp.

UBCKNN

Các tin khác