Skip to content
ssc.gov.vn
Thông báo - chỉ đạo điều hành
Thông báo hủy đăng ký công ty đại chúng của Công ty Cổ phần Đường sắt Thuận Hải (Công ty/HNX: THR)
26/05/2021

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) thông báo hủy đăng ký công ty đại chúng của Công ty Cổ phần Đường sắt Thuận Hải kể từ ngày 16/4/2021. Thông tin về Công ty như sau:

Tên công ty: Công ty Cổ phần Đường sắt Thuận Hải

Địa chỉ: Số 15 đường Minh Mạng, phường Đô Vinh, thành phố Phan Rang – Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận

Điện thoại:  0683.888.037

Công ty chính thức hoạt động dưới hình thức công ty cổ phần theo Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 4500139769 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Ninh Thuận cấp đăng ký lần đầu ngày 15/01/2016, thay đổi lần thứ 3 ngày 31/10/2018./.

UBCKNN

Các tin khác