Skip to content
ssc.gov.vn
Thông báo - chỉ đạo điều hành
Thông báo hủy đăng ký công ty đại chúng của Công ty Cổ phần Đường sắt Bình Trị Thiên (HNX: BTR)
26/05/2021

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) thông báo hủy đăng ký công ty đại chúng của Công ty Cổ phần Đường sắt Bình Trị Thiên kể từ ngày 15/4/2021. Thông tin về Công ty như sau:

Tên công ty: Công ty Cổ phần Đường sắt Bình Trị Thiên

Địa chỉ: Số 18 đường Bảo Quốc, phường Phường Đúc, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế

Điện thoại:  054.388.4100

Công ty chính thức hoạt động dưới hình thức công ty cổ phần theo Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 3300269568 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Thừa Thiên Huế cấp đăng ký lần đầu ngày 04/01/2011, thay đổi lần thứ 4 ngày 15/6/2020./.

UBCKNN

Các tin khác